Wat is de oorzaak van klimaatverandering?

Industriële revolutie

Rond 1804 zijn we op Aarde ons snel gaan ontwikkelen. De industriële revolutie was begonnen. We waren ineens in staat om met behulp van machines meer te produceren. Daardoor kon de bevolking groeien. Immers, ook boeren konden hun opbrengsten van het land verhogen. Met minder (hand)arbeid kon meer worden geproduceerd. Ook fabrieken werden gebouwd om meer goederen te maken voor een groeiende bevolking. Er was meer vraag ontstaan, technische ontwikkelingen gingen steeds sneller. Dit betekende ook, dat er door de mens steeds meer CO2 werd uitgestoten.

Door technologische ontwikkelingen kunnen boeren met hetzelfde land meer opbrengsten behalen. Desastreus voor insecten. Maar dat vinden sommigen ‘bijzaak’.

Immers, alles wat gemaakt wordt, kost fossiele brandstoffen. Er was nog niets bekend over de aanstaande gevolgen, waar we tegenwoordig mee te maken hebben. Het aantal burgers was gestegen tot 1 miljard (1.000.000.000), en groeide de volgende 128 jaar door naar de 2 miljard (1932)

Bevolkingsgroei

Deze groei van het aantal mensen ging steeds sneller:

In 1963 waren er 3 miljard;

In 1975 waren er 4 miljard

In 1987 waren er 5 miljard

In 1999 waren er 6 miljard

In 2011 waren er 7 miljard

En de snelste groei werd de laatste 11 jaar bereikt, toen we op 15 november op 8 miljard wereldburgers uitkwamen. Bron: https://www.unfpa.org/8billion

De getallen zijn dusdanig groot, dat het meer duidelijkheid kan geven om het getal terug te brengen naar groei per dag (let op! dit is een gemiddelde): 1.000.000.000 : 11 jaar = 90 miljoen per jaar. Dit is per dag: (11 x 365 dagen) = 249.000 per dag. Dit aantal is groei, dus geboorte min sterfte.

Het grafiekje hieronder geeft een duidelijk beeld. In deze grafiek loopt de uitstoot van CO2 nagenoeg parallel

Deze pagina wordt later nog uitgebreid.