Longen van de wereld

Ken je de campagne om een boom te planten in de woestijn? “Cooling down the planet “.. Deze zogeheten “downstream” campagne is gebaseerd op de grote voordelen van bomen: de fotosynthese. Door deze fotosynthese wordt Co² uit de lucht opgenomen en omgezet in O² (zuurstof), en stoffen die de boom / plant nodig heeft om te groeien. Bovendien is het in de schaduw van bomen aanmerkelijk koeler dan in de volle zon. Álle groene planten doen dit, zelfs gras. Zo zag ik een groot spandoek in een weiland opgehangen, waarop was geschreven dat het gras Co2 uit de lucht haalt. Die boer was zich daarvan bewust!

De ‘Clinton Foundation‘ was opgericht met als doel om op die manier in Malawi bomen te planten om de bevolking een beter bestaan te geven en de Co² problemen te bestrijden. Wat ze niet deden is voorlichting geven, waardoor de bevolking dusdanig is gegroeid in aantal, dat de bomen weer gekapt en verbrand zijn om inwoners een plek te geven om te wonen… De stichting is nog steeds actief, en probeert kinderen in ontwikkelingslanden een beter bestaan te geven.

Population Media Centre doet dat wél, voorlichting geven. Deze organisatie geeft voorlichting in de vorm van radioprogramma’s en films om de bevolking te wijzen op de mogelijkheid om de gezinsgrootte zelf te bepalen (het blijft een vrije keuze). Deze programma’s worden door de lokale bevolking gemaakt, waardoor het een groot draagvlak heeft. Hieronder een voorbeeld van zo’n film (deze film staat ook verderop de site vermeld)

De longen van de wereld worden vandaag de dag helaas massaal gekapt. In het Amazone regenwoud is nog maar een heel klein deel van het regenwoud ‘origineel’, veel bomen zijn gekapt om daar plaats te maken voor plantages. Het gaat daar veelal om palmolie-plantages, maar ook vindt kap plaats om voor de lokale boeren weer grond vrij te krijgen voor bijvoorbeeld Soja.

Wat niet bekend is bij velen, is dat duurzaam beheerd bos, het zgn “Tropisch FSC-hout”, dan wel duurzaam wordt beheerd, maar op de plaatsen waar deze bomen staan stond voorheen óók origineel (regen)woud. Bovendien: het transport van dit hout kost de nodige brandstof, terwijl ook in Europa wat hardere houtsoorten (langzaam groeiende houtsoorten) verkrijgbaar zijn, die een kortere route naar de afnemer hebben, en die óók duurzaam beheerd (kunnen) worden.

https://nl.fsc.org/nl-nl

bron: https://nl.fsc.org/