Energie

Ieder levend wezen heeft energie nodig om te leven en te groeien. Zowel mens, dier als plant.

Naarmate we groeien, gebruiken we steeds meer energie. Zodra we ons gaan voortplanten hebben we meer energie nodig om onze kroost te laten opgroeien. Denk aan het inrichten van de babykamer, het speelgoed wat nooit langer dan een half jaar mee gaat, de kleine auto wordt gezinsauto. Het huis moet worden verbouwd. Zelfs de boodschappen worden aangepast.

Bovendien heeft de manier hóe we leven, enorm veel invloed op de hoeveelheid energie die we nodig hebben. Een eenvoudig voorbeeld: als je in de woestijn probeert te overleven heb je meestal geen smartphone. In onze wereld hebben we bijna allemaal een smartphone, en heb je energie(stroom) nodig om dat apparaat te gebruiken. (ooit bedacht hoeveel energie er nodig is om alle data te versturen en op te slaan? De fiets werd uitgevonden, zodat we onze eigen (menselijke) energie kunnen gebruiken om ons sneller te verplaatsen. Tegenwoordig wil iedereen elektrisch “fietsen”. Hoe meer en sneller we ons willen verplaatsen, des te meer energie dat kost. Dit geldt zéker voor de manier hóe we leven. Hoe minder we hebben te besteden, des te minder energie we gebruiken. Des te kleiner de ecologische voetafdruk (de invloed die je manier van leven heeft op het leven op aarde, het klimaat). Immers, alles wat je koopt en gebruikt, moet éérst gemaakt worden, en kost grondstoffen.

Slechts weinigen beseffen, dat deze grondstoffen inmiddels op raken. We zijn nu met zoveel mensen, dat we meer Aarde gebruiken dan er door de Aarde hersteld kan worden. Daarvoor is ‘earth-day’ in het leven geroepen. Deze datum schuift steeds een beetje naar voren, en laat ons zien dat we inmiddels 1,7 planeten Aarde nodig hebben met 8 miljard mensen. Dit is het gemiddelde van onze consumptie (rijk en arm).

Een simpel voorbeeld: Een -voor hout- bruikbare boom heeft ongeveer 30 jaar nodig om te groeien. Zeg maar 9000 dagen. Deze boom is binnen 1 dag gekapt en verwerkt tot bouw materiaal. Vervangen kost 30 jaar, bij het juiste klimaat. Is het te heet en droog, komt de boom niet tot groeien….. en daar gaat het mis.

Voor onze energie transitie hebben we grondstoffen nodig, die zich in de bodem bevinden, waar vaak bos op groeit. Bomen moeten worden gekapt, grond afgraven met steeds grotere machines, die écht alleen maar op fossiele brandstoffen werken… Besef dat de masten van windturbines gemaakt zijn van staal….

In landen als Latijns Amerika zit bijvoorbeeld Lithium in de bodem. Daarvoor moeten enorme hoeveelheden bos verdwijnen. De lokale bevolking ziet hun Amazone regenwoud verdwijnen, en snapt niets van onze honger naar andere energie. Kijk op het stuk over bossen wat de longen van de Aarde ook alweer voor het leven op Aarde betekent. Bedenk dat in deze regenwouden enorm veel dieren en planten leven die nergens anders kunnen leven. Zo duurzaam zijn we niet bezig, ook al wil de regering, het bedrijfsleven en de media ons dit wél laten geloven. En vergeet niet, dat alles wat we méér maken, ook weer stuk gaat. Defecte zonnepanelen is chemisch afval… Windturbines moeten elke 2 jaar worden voorzien van 12 liter nieuwe hydrauliek olie. Ja, fossiel….