Een lege supermarkt of een leefbaar klimaat? Jij kiest

De meeste mensen weten niet dat we ver voorbij de draagkracht van de Aarde zijn. Er zijn teveel consumenten die tezamen teveel consumeren. Veel meer dan waar de Aarde -duurzaam- in kan voorzien.

https://www.worldometers.info/world-population/

De meerderheid van de bevolking wil een toekomstbestendige planeet voor de generaties na ons. Maar deze wil wordt door de rijkste minderheid teniet gedaan. Die zijn quasi blij om alles kapot te maken (ten behoeve van meer winst.)

Jason Hickel

Dát is de oorzaak van de enorme problemen waar we op dit moment, op Aarde, mee worstelen.

De groei van afgelopen eeuw heeft voor deze problemen gezorgd. Het filmpje van het American museum of national history geeft een duidelijk beeld van deze groei van de bevolking.

Sinds de industriële revolutie is economie een steeds belangrijker thema geworden. Het huidige systeem van ‘eeuwige groei’, zorgt ervoor dat schaarste wordt gecreëerd en dat consumptie wordt gestimuleerd.

In het artikel van Medium staat dit op een mooie manier omschreven. (vertaling komt nog)

Het is volgens mij niet moeilijk te begrijpen, dat een beperkte planeet niet kan groeien.

De mens is het contact met de natuur kwijt. We hebben ons verheven boven de natuurlijke organismen. Alles moet wijken voor de groei van de mensheid. Elk stukje planeet is verdeeld. We noemen dat ‘landen’. Trek een grens en het is van één of andere natie. Wildparken hebben ook hun grenzen gekregen. Keurig afgebakend met een hek. Daarbinnen mag het wild leven. En als we dan meer ruimte nodig hebben, omdat we meer grond nodig hebben voor landbouw of woningen, dan schuiven we het hek toch gewoon op?!

Door de wereldhandel zijn we het overzicht kwijt. Waar we eerst boeren hadden die de burger van voedsel kon voorzien, zijn de steden en dorpen nu zó groot geworden dat het voedsel van elders gehaald moet worden. Zonder dat we enig besef hebben op welke manier dat is geproduceerd. Hoeveel grondstoffen nodig zijn voor onze spullen. Hoeveel vervuiling het geeft. Immers, de meeste spullen en ook voedsel halen we van ver.

Dus hebben wij mooi geen last van de vervuiling….

Dát bijt ons nu.

Een boer met de gifspuit op het stuk grond naast mij. Foto door Jan Mulder

Om meer voedsel te kunnen produceren op minder grondoppervlak, hebben boeren middelen bedacht om hogere opbrengsten te genereren. Ten koste van insecten, bodemleven, verarming van de aarde. Ook dit is een gevolg van de industriële revolutie. Met minder moeite, en meer gebruik van machines, kan meer opbrengst worden behaald. Was voor de industriële revolutie nog 95% van de arbeiders betrokken bij de landbouw, tegenwoordig is dit nog maar 5%. De vroegere landarbeiders hebben nu werk in de steden. Als architect, beurshandelaar, makelaar…. je vindt ze voornamelijk in verstedelijkt gebied.