Klimaat versus groei

Op één van de eerste posters die ik verspreid beweer ik, dat bevolkingsgroei een negatieve invloed heeft op de klimaatcrisis. Dit wordt nogal eens bestreden. Bovendien heeft het te maken met de overconsumptie. Immers: hoe meer mensen consumeren, des te meer van alles gemaakt moet worden. De klimaatcrisis heeft eigenlijk 3 (!) oorzaken, en wel:

1. Overbevolking door constante bevolkingsgroei;

2. Overconsumptie en

3. Technologische oplossingen proberen te vinden voor de problemen, zodat we door kunnen gaan met groeien.

Overbevolking: volgens sir David Attenborough, “Alle milieu problemen zijn eenvoudiger op te lossen met minder mensen, en moeilijker -uiteindelijk onmogelijk- op te lossen met alsmaar méér mensen”.

Waren we in 2011 nog met 7.000.000.000 mensen op Aarde, in 2022 ,(15 november) zijn we gegroeid tot 8.000.000.000. In 11 jaar (4015 dagen) een groei van 1 miljard. Dat komt neer op een netto groei van 250.000 per dag. Elke dag meer consumenten, meer woningen nodig, meer voedsel, water, meer vervuiling. Elke dag.

Hier stond ooit regenwoud

In de jaren ’80 zijn, door middel van koolstof datering, botten onderzocht van de Neanderthaler, waaruit zou blijken dat deze voorouder van de mens al 200.000 jaar geleden op aarde leefde. Ze werden zo’n 40.000 jaar geleden verdreven door de Homo Sapiens uit Afrika, nadat ze duizenden jaren gezamenlijk op aarde hebben geleefd.

Waar de één beweert dat het klimaat op Aarde altijd is veranderd gedurende het bestaan van de planeet, komt een ander met de bewering dat het ligt aan de planetaire systemen, waardoor de aarde steeds dichter bij de zon komt. Het lijkt onomstotelijk te bewijzen, dat de aarde inderdaad te maken heeft gehad met temperatuurschommelingen. Het einde van de grote IJstijd wordt vaak als bewijs genoemd. In die tijd zijn onder andere de dinosaurussen uitgestorven.

In het artikel op de site van Scientias.nl wordt uitgelegd, dat de temperatuur op aarde sinds 2000 jaar steeds sneller oploopt, en dat dit nog nooit zo snel is gegaan.

Van 3 stoffen is bekend dat ze de temperatuur op aarde verhogen. We noemen ze dan ook ‘broeikas gassen’. CO² ofwel kooldioxide, komt vrij bij verbranding en productie van goederen en wordt gezien als één van de belangrijkste broeikasgassen. Ook Methaan en Lachgas zijn een broeikasgas.

Hoe meer de bevolking groeit, des te meer zal er worden geconsumeerd. Mensen willen ergens wonen en dus moet er meer gebouwd (wonen, industrie en wegen/paden) en des te meer moet worden geproduceerd. De ruimte die we nodig hebben en de bouwstoffen die voor de bouw nodig is halen we van en uit de Aarde. Vele, vele bossen worden gekapt, waardoor diersoorten zeer snel worden verdreven en uitsterven. In de bodem vinden we stoffen die bijvoorbeeld nodig zijn voor wegenbouw, elektrische apparaten en accu’s. De gekapte bomen namen Co2 uit de lucht op. Dit kan daardoor niet meer, en de concentratie Co2 neemt daardoor toe.

Bovendien willen we onze reislust niet opgeven (vliegtuig, auto). Boeren worden uitgekocht en landbouwgrond wordt opgehoogd en geschikt gemaakt voor woningbouw en wegen. Voedsel denken we uit het buitenland te halen. Maar daar zijn ook tekorten. Wie de hoogste prijs betaald, kan de supermarkt vullen…

Energie heeft iedereen nodig. Nu de fossiele brandstoffen op raken, moeten we, met wat nog rest, snel zonnepanelen en windmolens bouwen. Een race tegen de klok die we op deze manier niet winnen. We zullen óók iets aan de oorzaak moeten doen: De eeuwige groei moet stoppen.

Kiezen we voor gezinnen met 2 kinderen, dan stopt de groei en accepteren we de huidige overbevolking (5 miljard meer dan de aarde, duurzaam, aan kan). Met (g)één kind gezinnen krimpt de bevolking en krijgt al het leven op aarde weer normaal de ruimte. Dát is duurzaam en geeft rijkdom aan hen die na ons komen.

Armoede willen we bestrijden op Aarde. Niemand wil in armoede (blijven) leven. Iedereen wil een vorm van luxe. Zodra mensen de armoede ontvluchten, gaan ze automatisch meer consumeren. Ook daarom is het noodzakelijk dat de bevolking krimpt. Krimp zal onze redding betekenen. Maar: het economische systeem, het kaartenhuis zoals dat 200 jaar geleden is opgebouwd, zal ineen storten. Het is een duidelijke keuze: laten we dat zo snel mogelijk gebeuren of stellen we dat uit naar de toekomst, met een onleefbaar klimaat tot gevolg. Gebeuren gaat het tóch.