Een beter begrip van klimaatverandering

Eén van de meest complexe problemen van deze tijd is klimaatverandering. Alles is met elkaar verweven. Veelal wordt geprobeerd om de gevolgen te beperken. Zowel politiek als media lijken de echte oorzaak van alle problemen niet te willen benoemen. Ik probeer met deze website een overzichtelijk beeld te krijgen van de diverse oorzaken. Ook geef ik mogelijke (!) oplossingen welke vaak eenvoudig zijn uit te voeren. Deze ‘oplossing’ is, in mijn ogen, de meest vriendelijke, eerlijke en logische stap om de klimaatverandering een halt toe te roepen. Voor een levensvatbare toekomst voor álle soorten op Aarde. Nu, en de generaties die na mij komen.

Dit is mijn visie, gevormd door boeken, berichten, websites en contacten over de hele wereld.

Natuurlijk ontbreekt de lijst niet van geraadpleegde bronnen. Daarvoor klik je op de knop ‘bronnen’.

De gebruikte foto’s zijn vrij verkrijgbaar via internet https://www.pexels.com/nl-nl/

Klimaatakkoord

Het klimaatakkoord van Parijs (2016) https://www.klimaatakkoord.nl/documenten/publicaties/2019/06/28/klimaatakkoord is vastgelegd om de temperatuur op Aarde vóór 2050 niet verder te laten stijgen dan 1,5 graad Celsius (naast 600 andere afspraken die zijn gemaakt). De koers die we nu volgen ligt rond de 3,5 graden Celsius opwarming in 2050.

“Afgelopen jaar is het warmste jaar in de geschiedenis van de Aarde”, aldus de berichtgeving in de diverse media. De periodes van droogte worden steeds langer, en wanneer het dan regent valt er vaak veel in één keer.

We zijn intussen volop aan het overschakelen naar ‘groene’ energie. Niet zozeer vanwege het veranderende klimaat, maar naar mijn mening omdat we steeds meer energie per persoon nodig hebben, en het aandeel fossiele brandstoffen steeds sneller op lijkt te raken. Deze groene revolutie, en de gevolgen die dat heeft voor klimaatverandering, beschrijf ik ook op deze website.

2022 Een groot deel van de Colorado River, Utah/California, USA

Zolang we slechts de gevolgen proberen te beperken, en niets aan de oorzaak doen, komen we geen stap verder. Net als in het (engelstalige) boekje ‘Move upstream’, van Karen Shragg, waarin wordt uitgelegd dat slechts het aanpakken van de óórzaak tot echte verandering ‘downstream’ leidt. Zie hiervoor de pagina ‘oorzaak’

Een kleine greep uit de zichtbare gevolgen:

Dit zijn slechts 2 voorbeelden van een hele waslijst aan klimatologische gevolgen van het veranderend klimaat op Aarde. Voor een meer compleet overzicht (suggesties zijn welkom) verwijs ik je naar de pagina ‘gevolgen’.

Voor suggesties, vragen en opmerkingen over deze website kun je contact met me opnemen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *