Fotosynthese, CO2 en Oceanen

Hoe zit het nu eigenlijk met de CO2 uitstoot. Waar de één zegt dat dit niet door de mens wordt veroorzaakt, gelooft een ander heilig dat dit wél het geval is.

Eerst een kijkje naar de samenstelling van de lucht die we inademen:

De lucht die we inademen, onder normale omstandigheden, bestaat voor 78% uit stikstof (N2); 21% Zuurstof (O2) en restgassen. Onder deze restgassen bevinden zich de gassen die een directe bijdrage leveren aan het zogenaamde broeikaseffect (green house-gas).

Welke gassen leveren de belangrijkste bijdrage aan klimaatverandering?

De meest bekende en meest besproken is CO2 (0,03% van de lucht bestaat normaliter uit CO2). Maar ook Methaan en Lachgas zijn stoffen die invloed hebben op klimaatverandering. Zie bovenstaande tekening om te zien dat het minuscule deel ‘overige’ stoffen, het aandeel CO2 het grootst is. Alle overige stoffen zijn, zo zou je denken, te verwaarlozen. Echter, dat zijn ze niet! Methaan, bijvoorbeeld, heeft zeer zeker een bepalende invloed als broeikasgas. Methaan heeft een afbreek-tijd van ongeveer 40 jaar. Dus na 40 jaar is de stof afgebroken. CO2 daarentegen, kan tussen de 300 en 1000 jaar in de atmosfeer aanwezig blijven. Bron: https://www.knmi.nl/over-het-knmi/nieuws/steeds-verder-uit-evenwicht Omdat de hoeveelheid van deze broeikasgassen zo klein is, is elke afwijking direct voelbaar.

  • Al in 1896 had de scheikundige Svante Arrhenius een baanbrekend onderzoek gedaan naar de invloed van CO2 op het vasthouden van warmte. De onderstaande tekst is kopie uit een artikel waar een paywall voor zit. Het komt van https://medium.com/

Hoe werkt dat dan, dat vasthouden van de warmte? In het bovenstaand artikel van het knmi wordt het goed uitgelegd: warmte (door zon, vulcanen, verbranding door industrie) stijgt op. Deze warmte kan door de deken van broeikasgassen niet uitwisselen met de atmosfeer. Het aardoppervlak warmt op.

Door dat opwarmen van de lucht en aardoppervlak, kan de lucht meer vocht vasthouden. Dit veroorzaakt, bij voldoende afkoeling, meer regenval dan ‘normaal’. Echter, omdat er meer vocht in de lucht kan worden vastgehouden, duurt het ook langer eer het gaat regenen. Het wordt daardoor droger en heter op Aarde. Ik vertel het heel simpel, op internet is het hele proces van A-Z terug te vinden.

Wat velen zich niet realiseren is, dat de CO2 in de lucht boven de oceanen wordt uitgewisseld. De oceanen zijn een soort opvangbak voor CO2. Inmiddels bevatten de oceanen meer dan de helft van alle CO2 die de mens heeft doen vrijkomen. https://www.thegreatsimplification.com/episode/rr04-pauly-turiel-ward . Hier is Nate Hagans in gesprek met 3 oceanologen die uitleggen hoe de uitwisseling van CO2 plaatsvindt. De invloed van het smelten van poolijs, en hoe dode zones in de oceanen steeds groter worden door klimaatverandering. In dit artikel staat een vergelijkbare uitleg.

Hoe zit dat dan? Hoe kan de mens invloed hebben op de concentratie CO2 in de lucht?

Sinds de industriële revolutie is de mens begonnen met het gebruik van fossiele brandstoffen. Waar eerst hout werd gebruikt voor bijvoorbeeld het verwarmen van de woning: door de ontdekking van aardolie en gas kon met minder brandstof meer worden bereikt. Olie en gas hebben een hoge dichtheidsgraad doordat het miljoenen jaren geleden is ontstaan. Zie daarvoor dit artikel. https://www.nationalgeographic.nl/wat-zijn-fossiele-brandstoffen .

  • Heel anders is het produceren en gebruiken van bijvoorbeeld de zogenaamde ‘groene’ waterstof. Dit heeft een veel lagere dichtheid, omdat het een product is, veelal geproduceerd met behulp van ‘groene’ technologie. Vergis je niet: Deze technologie is allemaal gemaakt met behulp van fossiele brandstoffen. Van het kappen van bos, blootleggen van aarde, uitgraven van de mijnen, transporteren over de planeet, verwerken tot product, transport naar de ondernemer, transport naar de consument.

Doordat de mens in staat bleek te zijn, met de vondst van olie en gas, om machines te bouwen die het werken van de mensen op de akkers eenvoudiger maakte, kon er ook meer voedsel worden geproduceerd. Uit olie werden producten gemaakt die hogere opbrengsten gaven in de landbouw, bijvoorbeeld. Door het gebruik van mest en gif werden plagen en vraat uitgebannen. (met tot gevolg dat tegenwoordig 78% van de insecten is uitgestorven).

Het aantal mensen kon daardoor snel groeien. Zie daarvoor deze video

Sinds het bestaan van de mens, de homo sapiens Neanderthaler, zo’n 220.000 jaar geleden is het aantal mensen door de industriële revolutie snel gegroeid. Zie daarvoor ook deze pagina op mijn website. Voor de volledigheid hier een klein overzicht:

Neanderthaler tot Industriële revolutie (1802) 1.000.000.000 mensen

Na 128 jaar telden we 2.000.000.000 mensen (1930)

Na 30 jaar telden we 3.000.000.000 mensen (1960)

Toen 14 jaar tot 4.000.000.000 mensen (1974)

Slechts 13 jaar tot 5.000.000.000 (1987)

Nog maar 12 jaar tot 6.000.000.000 (1999)

Weer 12 jaar tot 7.000.000.000 (2011)

Afgelopen jaar (november 2022) telden we er weer een miljard bij: we zitten nu boven de 8.000.000.000.

Reken je dit door naar groei per dag: Tussen 2011 en 2023 is 12 jaar.

12×365 dagen = 4380 dagen. 1 miljard delen door 4380 = 228.310 mensen er elke dag bij……

Bron: https://ourworldindata.org/population-growth-over-time

Er zijn nog steeds mensen die hier niets van geloven https://www.quora.com/Will-humans-ever-admit-there-are-too-many-of-us

Lees vooral ook dit artikel. Paul Ehrlich deed een voorspelling. Hij schreef in zijn boek “the population bomb” welke richting we op gingen. Hij is een visionair, en gelukkig zijn we nu op een weg, qua bevolkingsgroei, die anders is dan de voorspelling. Echter, de bevolkingsgroei dendert nog wel even door. We worden steeds ouder, en niet iedereen is van het probleem van overbevolking én overconsumptie op de hoogte. https://www.the-ies.org/analysis/are-there-too-many-us

Nu ligt de overconsumptie en de daarbij horende productie, co2 uitstoot en klimaatverandering ons in de weg. Immers, de mensen in armoede houden en ons eigen consumptiegedrag niet veranderen is een zeer onredelijke optie.

In onderstaande grafiek legt Martin Tye, Australië, uit hoe de verhouding in de wereld er eigenlijk uit ziet:

“We often see this graph quoted as proof that overpopulation is not an issue- that it’s the “over-consumption” of the rich which is the one and only problem. The argument then goes, that the overpopulation claim is just a way for “rich” over-consumers to blame the poor for climate change.

I can assure those who follow this tenuous line of thought that this is not about blame, that’s schoolyard stuff, not fit to be raised in serious debate. This is about the very real issue of overpopulation which must be addressed using ecological science, logic and mathematics. Accurate population information has to be a major part of the holistic response set we pursue in tackling the looming ecological catastrophe, which now threatens to undermine everything we have achieved.

So let’s take a look at this over-consuming 10%. The bottom end of that top 10% earn only around 40K USD pa which hardly makes them “greedy over-consumers”. Perhaps better to describe them as living at the baseline consumption level for a reasonable quality of life.

So if you take that point on the chart as the baseline, and if you want a more equitable world, bring everyone above that baseline down to that level, & everyone below that baseline up to that level. A quick glance will confirm that the net result is a massive increase in emissions due entirely to the number of people living their lives at that level.

Whatever the safe global emission levels are determined to be (& this holds true for all resource/ecological impacts), that level must be divided by the number of people seeking a share.

In an equitable and finite world, it’s an inescapable mathematical fact that the more there are, the less for each. So when it comes to population, less certainly equals more, and more… less.

The inescapable conclusion is that those who deny the overpopulation issue, are actually inflicting most harm on those they think they are representing, those who deserve more, but will never get it, due to the ecological impossibility of delivering a good life, to 8 billion human beings, on a finite earth.

Overpopulation locks billions into poverty with no hope for a better future.”

Fotosynthese:

Fotosynthese is het proces waarbij lichtenergie wordt gebruikt als energiebron om organische stoffen op te bouwen uit anorganische stoffen. Organische stoffen zijn stoffen die koolstof-waterstofverbindingen (C-H) bevatten, bijvoorbeeld glucose (C6H12O6). Anorganische stoffen zijn stoffen die geen koolstof-waterstofverbindingen (C-H) hebben, bijvoorbeeld water (H2O) en koolstofdioxide (CO2). Planten kunnen dus uit alleen water, koolstofdioxide en zonlicht, voedingsstoffen zoals glucose en andere suikers opbouwen!

Hier het hele artikel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *